E-Contents

Sr. No Teacher Class/Subject Topic File/Video/Link
1 Sarode Rahul Rajendra History प्रथम वर्ष कला. प्रकरण दुसरे. इतिहास. हडप्पा संस्कृती: कांस्ययुगीन सभ्यता. Download OR View (File)
2 Sarode Rahul Rajendra History प्रथम वर्ष कला. प्रकरण पहिले. इतिहास. प्रारंभिक भारत साधने आणि प्रागैतिहासिक काळ. Download OR View (File)
3 S.A.Ghode Politics sem-II कायदेमंडळ प्रकरण एक Download OR View (File)
4 S.A.Ghode Politics घटना दुरुस्ती व्याप्ती आणि मर्यादा प्रकरण-4 नोट्स Download OR View (File)
5 S.A.Ghode Politics प्रकरण-3 संघराज्य Download OR View (File)
6 S.A.Ghode Politics मूलभूत हक्क मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत कर्तव्य Download OR View (File)
7 S.A.Ghode Politics भारतीय घटनेची निर्मिती प्रकरण 1 Download OR View (File)
8 S.A.Ghode Politics Topic-02 FYBA Download OR View (File)
9 S.A.Ghode Politics Topic-01 FYBA Download OR View (File)
10 S.A.Ghode Gen Politics Topic-04 SYBA Download OR View (File)
11 S.A.Ghode Gen Politics Topic-03 SYBA Download OR View (File)
12 S.A.Ghode Gen Politics Topic-02 SYBA Download OR View (File)
13 S.A.Ghode Gen Politics Topic-01 Download OR View (File)
14 P.Y.Dukare Physics The important basic information of about physics ... Download OR View (Link)
15 Pralhad Suresh Shinde Spl Marathi Sahitya vichar Download OR View (Link)
16 CHHAYA JADHAV Economics F.Y.B.A EConomics Download OR View (Link)
17 CHHAYA JADHAV Economics FYBCom- अर्थशास्त्र Video Playlist 2 Download OR View (Link)
18 CHHAYA JADHAV Economics FYBCom- अर्थशास्त्र Video Playlist Download OR View (Link)
19 CHHAYA JADHAV Gen Economics SYBA Economics Video Playlist Download OR View (Link)
20 CHHAYA JADHAV Gen Economics TYBA- अर्थशास्त्र Video Playlist All Chapters Download OR View (Link)
21 CHHAYA JADHAV Gen Economics विकास प्रक्रियेतील अडथळे Download OR View (File)
22 CHHAYA JADHAV Gen Economics विकसनशील देश Download OR View (File)
23 CHHAYA JADHAV Gen Economics आर्थिक विकास आणि वृद्धी Download OR View (File)
24 CHHAYA JADHAV Gen Economics आर्थिक विकास आणि नियोजन Download OR View (File)
25 CHHAYA JADHAV Gen Economics Economics chapter 4 Download OR View (File)
26 CHHAYA JADHAV Gen Economics Economics chapter 2 Download OR View (File)
27 CHHAYA JADHAV Gen Economics Economics chapter 1 Download OR View (File)
28 Pralhad Suresh Shinde Marathi मराठी उपयोजित लेखन पत्रलेखन Download OR View (Link)
29 Pralhad Suresh Shinde Marathi समिती प्रोसेडिंग कसे लिहावे? Download OR View (Link)
30 Pralhad Suresh Shinde Marathi F.Y.B.A. मराठी ( इतिवृत्त लेखन भाग १ ) Download OR View (Link)
31 Pralhad Suresh Shinde Marathi सारांश लेखन Download OR View (Link)
32 Pralhad Suresh Shinde Marathi भाषण व संभाषण कौशल्ये Download OR View (Link)
33 Pralhad Suresh Shinde Marathi लेखन -भाषिक कौशल्य (व्यावहारिक व उपयोजित मराठी) Download OR View (Link)
34 Pralhad Suresh Shinde Marathi कथा आणि भाषिक कौशल्यविकास Download OR View (Link)
35 Pralhad Suresh Shinde Marathi भाषिक कौशल्य : वाचन Download OR View (Link)
36 Pralhad Suresh Shinde Marathi अगोदरची प्रश्नपत्रिका मराठी Download OR View (Link)
37 Pralhad Suresh Shinde Marathi MCQ question 1 Download OR View (Link)
38 Pralhad Suresh Shinde Marathi MCQ question Download OR View (Link)
39 Pralhad Suresh Shinde Marathi कष्टाची भाकरी Download OR View (Link)
40 Pralhad Suresh Shinde Marathi वापसी कथा अभिराम भडकमकर समकालीन मराठी कथा Download OR View (Link)
41 Pralhad Suresh Shinde Marathi 'दगड दवाखाना' ही 'राजेंद्र मलोसे' यांची अप्रतिम मराठी कथा Download OR View (Link)
42 Pralhad Suresh Shinde Marathi बाजा मराठी कथा / उषाकिरण आत्राम / अभिवाचन Download OR View (Link)
43 Pralhad Suresh Shinde Marathi उठावण मराठी कथा लेखक - सदानंद देशमुख Download OR View (Link)
44 Pralhad Suresh Shinde Marathi उठावण मराठी कथा लेखक - सदानंद देशमुख 2 Download OR View (Link)
45 Pralhad Suresh Shinde Marathi पाऊस आला मोठा ( मराठी कथा ) - गौरी देशपांडे Download OR View (Link)
46 Pralhad Suresh Shinde Marathi लाल चिखल Download OR View (Link)
47 Pralhad Suresh Shinde Marathi लाल चिखल 2 Download OR View (Link)
48 Pralhad Suresh Shinde Marathi Marathi samakalin Katha aani bhashik kaushalyavikas Download OR View (Link)
49 Pralhad Suresh Shinde Marathi Samakalin Marathi katha aani bhashik kaushalyavikas Download OR View (Link)
50 Pralhad Suresh Shinde Marathi Marathi katha aani bhashik kaushalyavikas Download OR View (Link)
51 CHHAYA JADHAV Gen Economics modern banking Download OR View (Link)