Achievements & Awards

Name of the  Faculty

Particulars

Prin. Dr. Chhaya D. Jadhav

 • State Level Dnyanjyoti Award By Savitribai Phule Samajik Sanstha Satara. Maharashtra Date: 29-1-2009

 • Padmshree Manibhai Desai Rastraseva Award By Dr. Manibhai Desai Pratishthan Pune. Date: 27-4-2009

 • Vidhayak Karykarta Purskar By Gandhi Memorial Committee Date: 2-10-2009

 • Maniratan Shikshak Award By Manibhai Desai, Pune Date: 2-10-2009

 • State Level Saddharm Purskar By Gramonati & Vishavshant Sadhak Sanstha Maharashtra Date: 12-12-2009

 • Punyashlok Ahilyabai Holakar Purskar By Maharashtra Govt. Date: 1-1-2010

 • Best Teacher Award By Pune University Date: 10-2-2010

 • Vidhya Bhushan By Neheru Yowa Center Pune Date: 8-3-2010

 • State Level Swaymsiddha Award By Lions Club & Sukhakrta Pratishthan Pune Date: 10-3-2010

 • Guru Dronacharya By Mukatai Vikas, Pune Date: 5-7-2010

 • State Level Mahila Goraw Award By Sai Mahila Pratisthan Solapur Date: 31-8-2010

 • Swami Vivekananda Youth Empowerment Award By Center for Educational & Social Development Date: 12-1-2011

 • Adarsha Shikshak Purskar By Jijamata Mahila Sahakari Bank Pune Date: 5-9-2011

 • Savitribai Phule Puraskar By Mahatma Phule Patsanstha Ghodegaon Date: 2019

 • All Other Awards,Research and Fellowship Score Click Here!

Prof. Kabale Prakash Abaarao

 • Best Teacher Award Date: 2019-2020

Mr. Ghode Vaibhav Vitthal

 • Best Teacher Award Date: 2017-2018

Prof. Vasant Haribhau Gadge

 • Best Teacher Award Date: 2016-2017

Prof. Savita Pandurang Pingat

 • Best Teacher Award Date: 2015-2016

Mr. Shantaram Prabhakar Gadge

 • Best Teacher Award Date: 2014-2015

Prof. Varhade Sachin Ramdas

 • Best Teacher Award Date: 2012-2013

Prof. Chakkar Chhaya Martand

 • Best Teacher Award Date: 2011-2012

Prof. Korade Shakurao Gangaram

 • Best Teacher Award Date: 2010-2011

Prof. Dhamale Sambhaji Bandu

 • Best Teacher Award Date: 2009-2010